... je stretnutie mladých ľudí vo veku 10 až 15 rokov, kde sa spolu zabávame - hráme, preberáme biblické témy, organizujeme spolu rôzne aktivity. Zväčša sa stretávame v zborovom dome na Nitrianskej 21, v tzv. klubovni. Aktuálne info zistíš u Barbory Marföldiovej na mailovej adrese This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..