NAŠE NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY

V Cirkvi bratskej sú bohoslužby otvorené pre verejnosť a pozostávajú z kázania a čítania Božieho slova, spoločného spevu, modlitieb, svedectiev a prijímania Pánovej večere. Bohoslužby majú jednoduchú formu a návštevník nemusí mať obavu, že nebude vedieť „čo má robiť“. Bohoslužby sú smerované k nebu na spoznávanie Boha, budovanie vzťahu s ním a jeho uctievanie. Druhé nasmerovanie je k človeku, k spoznávaniu samého seba i života okolo nás ale aj bratov a sestier, ktorí patria do miestneho spoločenstva. 

Bohoslužby Cirkvi bratskej v Nitre sa konajú na adrese: Kráľovská cesta 1, Nitra (v hradnom areáli), každú nedeľu o 10:00. Link: adresa, vstup.

Preklad zabezpečený do anglického a ukrajinského jazyka. 


 Aktuálne opatrenie proti šíreniu koronavírusu

Vzhľadom na rozhodnutie hlavného hygienika SR ohľadne zákazu hromadných podujatí z dôvodu ochrany zdravia ľudí vám oznamujeme,

že nedeľné bohoslužby sú do odvolania ZRUŠENÉ.