Víkendovky

 

Jedenkrát ročne organizujeme spoločné víkendové pobyty pre rodiny a jednotlivcov zväčša na konci letných prázdnin.