CIRKEV PARADOX V BRATISLAVE

Cirkev Paradox je začínajúcim cirkevným zborom v meste Bratislava, zriaďovaný Zborom Cirkvi bratskej v Nitre.

V prípade záujmu nájdete všetky potrebné informácie o lokálnom zbore na stránke http://cirkevparadox.sk/.