Kázne


Loading Player...

Title Scripture Speaker Date
Skutky 27-28 Skutky 27 - 28 Todd PATTERSON 2020-06-21
Božie potvrdenie Skutky 21:1 - 22:29 Šimon EVIN 2020-05-31
Evanjelium v Efeze Skutky 18:23 - 19:20 Bohuš VASIĽ 2020-05-24
Evanjelium v Korinte Skutky 18:1-22 Ján HENŽEL 2020-05-17
Mesto oddané modlárstvu Skutky 17 Dávid SPODNIAK 2020-05-10
Evanjelium v Európe Skutky 16 Pavol ČECH 2020-05-03
Spasení milosťou Skutky 15 Dalibor BEREGSZÁSZI 2020-04-26
Radosť cez mnohé súženia Skutky 13 - 14 Bohuš VASIĽ 2020-04-19