Kázne


Loading Player...

Biblická kniha Žalmov.  

Každý z nás potrebuje osobného Spasiteľa. Potrebuje sa stretnúť s Ježišom a spoznať záchranu, ktorú ponúka jednorodený Syn Boží. 

Táto séria kázní nám prináša príbehy ľudí, ktorí sa s Ježišomstretli a toto stretnutie im navždy zmenilo život.