Audio

Nedeľné kázne


Loading Player...

Title Scripture Speaker Date Series
Naplnenie zákona Matthew 5:17-20 Dawson JONES 2019-02-17 Kultúra kráľovstva
Odvážne odlišní Matthew 5:11-16 Dawson JONES 2019-02-10 Kultúra kráľovstva
Charakteristiky kráľovského života Matthew 5:1-10 Bohuš VASIĽ 2019-02-03 Kultúra kráľovstva
Stôl na púšti Luke 22:7-20 Dawson JONES 2019-01-20 Cirkev pri stole
Postenie a hostenie 1 Timothy 4:1-10 Bohuš VASIĽ 2019-01-13 Cirkev pri stole
Radikálne obyčajná pohostinnosť Luke 7:34-50 Dawson JONES 2019-01-06 Cirkev pri stole
Bojové pole James 4:1-10 Milan PRIŠŤÁK 2018-12-30 Jakub
Chodiť vo svetle 1 John 1:1-2:1 Dawson JONES 2018-12-23 Nech je svetlo!
Svetlo medzi nami John 1:14-18 Ján HENŽEL 2018-12-16 Nech je svetlo!
Svetlý začiatok John 1:1-5 Bohuš VASIĽ 2018-12-02 Nech je svetlo!
Prines knihu! Nehemiah 4 Dawson JONES 2018-11-25 Nádej: nedokončená
Kvalitná cirkev Ezra 9-10 Tomáš HENŽEL 2018-11-18 Nádej: nedokončená
Pod vládou Božieho slova Ezra 7 Bohuš VASIĽ 2018-11-11 Nádej: nedokončená
Sekvoje Spravodlivosti Ezra 4-6 Dawson JONES 2018-11-04 Nádej: nedokončená
Naše najbezpečnejšie miesto Ezra 3 Dawson JONES 2018-10-28 Nádej: nedokončená
Kto je Boží ľud Ezra 2 Bohuš VASIĽ 2018-10-21 Nádej: nedokončená
Nádej v Božie sľuby Ezra 1:1-5 Dawson JONES 2018-10-14 Nádej: nedokončená
Radosť v Božej misii Acts 11:19-30 Dawson JONES 2018-10-07 Nezastaviteľný II.
Modlitba v ťažkých časoch Acts 12:1-25 Bohuš VASIĽ 2018-09-30 Nezastaviteľný II.
Evanjelium bez obmedzenia a hraníc Acts 10:1-11:18 Dávid SPODNIAK 2018-09-23 Nezastaviteľný II.