Nedeľné bohoslužby

V Cirkvi bratskej sú bohoslužby otvorené pre verejnosť a pozostávajú z kázania a čítania Božieho slova, spoločného spevu, modlitieb a prijímania Pánovej večere. Bohoslužby majú jednoduchú formu a návštevník nemusí mať obavu, že nebude vedieť „čo má robiť“. Bohoslužby sú smerované k nebu na spoznávanie Boha, budovanie vzťahu s ním a jeho uctievanie. Druhé nasmerovanie je k človeku, k spoznávaniu samého seba i života okolo nás, ale aj bratov a sestier, ktorí patria do miestneho spoločenstva. 

Bohoslužby Cirkvi bratskej v Nitre sa konajú na adrese:

Kráľovská cesta 1, Nitra (v hradnom areáli), každú nedeľu o 10:00.