Home-EN

Anglická verzia - Naša vízia

Spoločenstvo Cirkvi bratskej v Nitre je mladým spoločenstvom denominácie Cirkvi bratskej na Slovensku a v Čechách. Začalo tým, že niektorí veriaci sa v r. 1997 prisťahovali  z iných miest Slovenska do Nitry. Spoločné bohoslužby začali v októbri r. 2000. V súčasnosti sa na bohoslužbách stretáva cca 40 až 60 ľudí. Okrem bohoslužieb a komunitných stretnutí organizujme počas roku viacej aktivít, ktorými sa snažíme vyjadriť a komunikovať našu vieru, ale aj skvalitniť život ľudí v našom okolí. Našou víziou je:
“Našou túžbou je byť rodinou veriacich ľudí, v ktorej Evanjelium pretvára všetko v našich životoch a skrze nás všetko v našom okolí.”

Čo robíme

Media Image
Nedeľné bohoslužby

Na nedeľných bohoslužbách spievame, počúvame výklad Biblie, modlíme sa a máme spoločný čas na rozhovory pri káve. Nedeľné bohoslužby sú otvorené pre každého: veriaceho, hľadajúceho či okoloidúceho.

Media Image
Komunity

Sú stretnutia menších skupín, ktoré stretnú zvyčajne raz  počas týždňa, aby spolu študovali Bibliu, mali spoločný čas alebo robili dobrovoľnícku činnosť.

Media Image
Trojice

Trojice ľudí sa stretávajú za účelom spoločných modlitieb a osobnejších rozhovorov o živote a svojej viere.

Aktuálne správy

Môžete si pozrieť / vypočuť

Video z kázní

MP3 z kázní

No latest series found.

Info z Facebook

www.facebook.com