"Our desire is to be family of believers, in which Gospel transforms everything in our lives and through us everything around us."

We are very sorry, the English web page is still under reconstruction

–    WHO WE ARE    –

Spoločenstvo Cirkvi bratskej v Nitre je mladým spoločenstvom denominácie Cirkvi bratskej na Slovensku. Začalo tým, že niektorí veriaci sa v r. 1997 prisťahovali  z iných miest Slovenska do Nitry. Spoločné bohoslužby začali v októbri r. 2000.

V súčasnosti sa na bohoslužbách stretáva cca 40 až 60 ľudí. Okrem bohoslužieb a komunitných stretnutí organizujme počas roku rôzne aktivity, ktorými sa snažíme vyjadriť a komunikovať  našu vieru, ale aj skvalitniť  život ľudí v našom okolí.

–    ČO ROBÍME    –

Media Image
NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY

Sme rodinou, ktorá chce OSLAVOVAŤ Boha. Na nedeľných bohoslužbách si pripomíname Božiu záchranu v Ježišovi Kristovi v piesňach, modltibách, výklade Biblie a sviatostiach. Bohoslužby sú otvorené pre každého: veriaceho, hľadajúceho či okoloidúceho.

Media Image
KOMUNITY

Sme rodina, ktorá chce spolu ŽIŤ. Komunity evanjelia sú menšie skupiny, ktoré sa stretávajú v strede týždňa, spolu jedia, spolu sa zdieľajú, spolu slúžia.  Komunity vytvárajú kontext pre budovanie hlbokých vzťahov a prenikanie evanjelia do našich každodenných životov. 

Media Image
TROJICE

Sme rodina, ktorá chce spolu RÁSŤ k poznaniu Boha a našej indentity v Ňom. Trojice sú malé skupinky 2-4 ľudí zamerané na spoločné štúdium Biblie, hlbšie osobnejšie rozhovory a spoločné modlitby.

–    NEW    –

Video z kázní

MP3 z kázní

Info z Facebook
Milí priatelia, v nedeľu sa opäť vidíme na bohoslužbách.Príďte si vypočuť ďalšiu kázeň v našej sérii o Božej misii - 𝐍𝐞𝐳𝐚𝐬𝐭𝐚𝐯𝐢𝐭𝐞𝐥̌𝐧𝐢́.📖 Témou kázne je 𝐔́𝐬𝐩𝐞𝐜𝐡 𝐦𝐢𝐬𝐢𝐞. Káže 𝐁𝐨𝐡𝐮𝐬̌ 𝐕𝐚𝐬𝐢𝐥̌.❗️ 𝐏𝐨𝐳𝐨𝐫, 𝐳𝐦𝐞𝐧𝐚 𝐜̌𝐚𝐬𝐮: Tento týždeň sa stretávame v nedeľu, 𝟐𝟑.𝟔.𝟐𝟎𝟐𝟒 o 𝟏𝟔:𝟎𝟎 na tradičnom mieste na 𝐊𝐫𝐚́𝐥̌𝐨𝐯𝐬𝐤𝐞𝐣 𝐜𝐞𝐬𝐭𝐞 𝟏.Tešíme sa na vás! ... See MoreSee Less
View on Facebook