"Our desire is to be family of believers, in which Gospel transforms everything in our lives and through us everything around us."

We are very sorry, the English web page is still under reconstruction

–    WHO WE ARE    –

Spoločenstvo Cirkvi bratskej v Nitre je mladým spoločenstvom denominácie Cirkvi bratskej na Slovensku. Začalo tým, že niektorí veriaci sa v r. 1997 prisťahovali  z iných miest Slovenska do Nitry. Spoločné bohoslužby začali v októbri r. 2000.

V súčasnosti sa na bohoslužbách stretáva cca 40 až 60 ľudí. Okrem bohoslužieb a komunitných stretnutí organizujme počas roku rôzne aktivity, ktorými sa snažíme vyjadriť a komunikovať  našu vieru, ale aj skvalitniť  život ľudí v našom okolí.

–    ČO ROBÍME    –

Media Image
NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY

Sme rodinou, ktorá chce OSLAVOVAŤ Boha. Na nedeľných bohoslužbách si pripomíname Božiu záchranu v Ježišovi Kristovi v piesňach, modltibách, výklade Biblie a sviatostiach. Bohoslužby sú otvorené pre každého: veriaceho, hľadajúceho či okoloidúceho.

Media Image
KOMUNITY

Sme rodina, ktorá chce spolu ŽIŤ. Komunity evanjelia sú menšie skupiny, ktoré sa stretávajú v strede týždňa, spolu jedia, spolu sa zdieľajú, spolu slúžia.  Komunity vytvárajú kontext pre budovanie hlbokých vzťahov a prenikanie evanjelia do našich každodenných životov. 

Media Image
TROJICE

Sme rodina, ktorá chce spolu RÁSŤ k poznaniu Boha a našej indentity v Ňom. Trojice sú malé skupinky 2-4 ľudí zamerané na spoločné štúdium Biblie, hlbšie osobnejšie rozhovory a spoločné modlitby.

–    NEW    –

Video z kázní

Info z Facebook
Aj tento týždeň vás radi uvidíme na našich pravidelných nedeľných bohoslužbách. 📖 V našej sérii zo starozmluvnej knihy proroka Ámosa sa budeme venovať téme 𝐑𝐞𝐚́𝐥𝐧𝐲 𝐩𝐨𝐡𝐥̌𝐚𝐝 𝐧𝐚 𝐬𝐭𝐚𝐯 𝐯𝐞𝐜𝐢́. Káže 𝐒̌𝐢𝐦𝐨𝐧 𝐄𝐯𝐢𝐧.👋 Tešíme sa na vás už zajtra, 𝟐𝟔.𝟓.𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐨 𝟏𝟎:𝟎𝟎 na 𝐊𝐫𝐚́𝐥̌𝐨𝐯𝐬𝐤𝐞𝐣 𝐜𝐞𝐬𝐭𝐞 𝟏 ... See MoreSee Less
View on Facebook