"Našou túžbou je byť rodinou veriacich ľudí, v ktorej Evanjelium pretvára všetko v našich životoch a skrze nás všetko v našom okolí."

Alt Text

VIANOČNÉ BOHOSLUŽBY

Srdečne vás pozývame na naše špeciálne vianočné bohoslužby.

Príďte si s nami zaspievať koledy a pripomenúť ten najväčší prejav Božej lásky pre nás. Súčasťou bohoslužieb bude aj detský program a po bohoslužbách zostaňte aj na vianočný punč.

Kedy: 24.12.2023 od 10:00

Kde: Kráľovská cesta 1

–    KTO SME    –

Spoločenstvo Cirkvi bratskej v Nitre je mladým spoločenstvom denominácie Cirkvi bratskej na Slovensku. Začalo tým, že niektorí veriaci sa v r. 1997 prisťahovali  z iných miest Slovenska do Nitry. Spoločné bohoslužby začali v októbri r. 2000.

V súčasnosti sa na bohoslužbách stretáva cca 60-80. ľudí. Okrem bohoslužieb a komunitných stretnutí organizujme počas roku rôzne aktivity, ktorými sa snažíme vyjadriť a komunikovať  našu vieru, ale aj skvalitniť  život ľudí v našom okolí.

–    ČO ROBÍME    –

Media Image
BOHOSLUŽBY

Sme rodina, ktorá chce OSLAVOVAŤ Boha. Na nedeľných bohoslužbách si pripomíname Božiu záchranu v Ježišovi Kristovi v piesňach, modltibách, výklade Biblie a sviatostiach. Bohoslužby sú otvorené pre každého: veriaceho, hľadajúceho či okoloidúceho.

Media Image
KOMUNITY

Sme rodina, ktorá chce spolu ŽIŤ. Komunity evanjelia sú menšie skupiny, ktoré sa stretávajú v strede týždňa, spolu jedia, spolu sa zdieľajú, spolu slúžia.  Komunity vytvárajú kontext pre budovanie hlbokých vzťahov a prenikanie evanjelia do našich každodenných životov.

Media Image
TROJICE

Sme rodina, ktorá chce spolu RÁSŤ k poznaniu Boha a našej indentity v Ňom. Trojice sú malé skupinky 2-4 ľudí zamerané na spoločné štúdium Biblie, hlbšie osobnejšie rozhovory a spoločné modlitby.

–    AKTUÁLNE    –

Info z Facebooku
Milí priatelia, zajtra sa znova vidíme na bohoslužbách. 📖 Stále sa nachádzame v našej sérii kázní z evanjelia podľa Lukáša. Zajtrajšou kázňou nám poslúži 𝐁𝐨𝐡𝐮𝐬̌ 𝐕𝐚𝐬𝐢𝐥̌ a téma kázne znie: 𝐉𝐞𝐳̌𝐢𝐬̌ 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐚́𝐬̌𝐚 𝐧𝐚́𝐝𝐡𝐞𝐫𝐧𝐮́ 𝐛𝐮𝐝𝐮́𝐜𝐧𝐨𝐬𝐭̌. 👋 Začíname presne 𝐨 𝟏𝟎:𝟎𝟎 𝐧𝐚 𝐊𝐫𝐚́𝐥̌𝐨𝐯𝐬𝐤𝐞𝐣 𝐜𝐞𝐬𝐭𝐞 𝟏. Príďte a pozvite aj ďalších. ... See MoreSee Less
View on Facebook

Partneri

Media
Media
Media
Media