"Našou túžbou je byť rodinou veriacich ľudí, v ktorej Evanjelium pretvára všetko v našich životoch a skrze nás všetko v našom okolí."

Alt Text

VEĽKONOČNÉ BOHOSLUŽBY

Príďte si s nami osláviť veľkonočné sviatky.  Stretneme sa už na Veľký piatok, teda 29.3.2024, o 10:00 na Kráľovskej ceste 1. V oslavách v rovnakom čase aj na rovnakom mieste budeme potom pokračovať aj na Veľkonočnú nedeľu, 31.3.2024.

–    KTO SME    –

Spoločenstvo Cirkvi bratskej v Nitre je mladým spoločenstvom denominácie Cirkvi bratskej na Slovensku. Začalo tým, že niektorí veriaci sa v r. 1997 prisťahovali  z iných miest Slovenska do Nitry. Spoločné bohoslužby začali v októbri r. 2000.

V súčasnosti sa na bohoslužbách stretáva cca 60-80. ľudí. Okrem bohoslužieb a komunitných stretnutí organizujme počas roku rôzne aktivity, ktorými sa snažíme vyjadriť a komunikovať  našu vieru, ale aj skvalitniť  život ľudí v našom okolí.

–    ČO ROBÍME    –

Media Image
BOHOSLUŽBY

Sme rodina, ktorá chce OSLAVOVAŤ Boha. Na nedeľných bohoslužbách si pripomíname Božiu záchranu v Ježišovi Kristovi v piesňach, modltibách, výklade Biblie a sviatostiach. Bohoslužby sú otvorené pre každého: veriaceho, hľadajúceho či okoloidúceho.

Media Image
KOMUNITY

Sme rodina, ktorá chce spolu ŽIŤ. Komunity evanjelia sú menšie skupiny, ktoré sa stretávajú v strede týždňa, spolu jedia, spolu sa zdieľajú, spolu slúžia.  Komunity vytvárajú kontext pre budovanie hlbokých vzťahov a prenikanie evanjelia do našich každodenných životov.

Media Image
TROJICE

Sme rodina, ktorá chce spolu RÁSŤ k poznaniu Boha a našej indentity v Ňom. Trojice sú malé skupinky 2-4 ľudí zamerané na spoločné štúdium Biblie, hlbšie osobnejšie rozhovory a spoločné modlitby.

–    AKTUÁLNE    –

Info z Facebooku
Po týždni vás opäť pozývame na naše pravidelné nedeľné bohoslužby. Príďte si vypočuť kázeň od hosťa z londýnskeho zboru Trinity West, 𝐌𝐚𝐥𝐜𝐨𝐥𝐦𝐚 𝐂𝐮𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠𝐡𝐚𝐦𝐚. 📍 Stretávame sa zajtra, 𝟏𝟗.𝟓.𝟐𝟎𝟐𝟒 o 𝟏𝟎:𝟎𝟎 na 𝐊𝐫𝐚́𝐥̌𝐨𝐯𝐬𝐤𝐞𝐣 𝐜𝐞𝐬𝐭𝐞 𝟏. ... See MoreSee Less
View on Facebook

Partneri

Media
Media
Media
Media