"Našou túžbou je byť rodinou veriacich ľudí, v ktorej Evanjelium pretvára všetko v našich životoch a skrze nás všetko v našom okolí."

Alt Text

VEĽKONOČNÉ BOHOSLUŽBY

Príďte si s nami osláviť veľkonočné sviatky.  Stretneme sa už na Veľký piatok, teda 29.3.2024, o 10:00 na Kráľovskej ceste 1. V oslavách v rovnakom čase aj na rovnakom mieste budeme potom pokračovať aj na Veľkonočnú nedeľu, 31.3.2024.

–    KTO SME    –

Spoločenstvo Cirkvi bratskej v Nitre je mladým spoločenstvom denominácie Cirkvi bratskej na Slovensku. Začalo tým, že niektorí veriaci sa v r. 1997 prisťahovali  z iných miest Slovenska do Nitry. Spoločné bohoslužby začali v októbri r. 2000.

V súčasnosti sa na bohoslužbách stretáva cca 60-80. ľudí. Okrem bohoslužieb a komunitných stretnutí organizujme počas roku rôzne aktivity, ktorými sa snažíme vyjadriť a komunikovať  našu vieru, ale aj skvalitniť  život ľudí v našom okolí.

–    ČO ROBÍME    –

Media Image
BOHOSLUŽBY

Sme rodina, ktorá chce OSLAVOVAŤ Boha. Na nedeľných bohoslužbách si pripomíname Božiu záchranu v Ježišovi Kristovi v piesňach, modltibách, výklade Biblie a sviatostiach. Bohoslužby sú otvorené pre každého: veriaceho, hľadajúceho či okoloidúceho.

Media Image
KOMUNITY

Sme rodina, ktorá chce spolu ŽIŤ. Komunity evanjelia sú menšie skupiny, ktoré sa stretávajú v strede týždňa, spolu jedia, spolu sa zdieľajú, spolu slúžia.  Komunity vytvárajú kontext pre budovanie hlbokých vzťahov a prenikanie evanjelia do našich každodenných životov.

Media Image
TROJICE

Sme rodina, ktorá chce spolu RÁSŤ k poznaniu Boha a našej indentity v Ňom. Trojice sú malé skupinky 2-4 ľudí zamerané na spoločné štúdium Biblie, hlbšie osobnejšie rozhovory a spoločné modlitby.

–    AKTUÁLNE    –

Vypočujte si poslednú kázeň

Keď Boh otvorí ústa

14. apríla 2024

Info z Facebooku
Neskrotný Boh, ktorý reve ako lev.Reve po obnove so svojim ľudom.Reve po spravodlivosti medzi ľuďmi.Reve po skutočne dobrom živote pre svoj ľud.Reve po úprimnom vzťahu.Reve po nastolení spravodlivého súdu.Ale tento rev neprichadza navnivoč, tento rev vedie Jeho Syna na kríž, aby docielil to, po čom Jeho rev volá.📖 Ponorte sa spolu s nami do starozmluvnej knihy proroka Amosa a nechajte premieňať svoje predstavy o Bohu, o sebe a o tom, aký má byť svet okolo nás podľa Božieho Slova. 👋 Príďte si vypočuť prvú kázeň z našej novej série už zajtra, 𝟏𝟒.𝟒.𝟐𝟎𝟐𝟑, o 𝟏𝟎:𝟎𝟎 na tradičnom mieste na 𝐊𝐫𝐚́𝐥̌𝐨𝐯𝐬𝐤𝐞𝐣 𝐜𝐞𝐬𝐭𝐞 𝟏. Kázňou na tému 𝐍𝐞𝐬𝐤𝐫𝐨𝐭𝐧𝐲́ 𝐁𝐨𝐡 nám poslúži 𝐒̌𝐢𝐦𝐨𝐧 𝐄𝐯𝐢𝐧. Tešíme sa na vás! ... See MoreSee Less
View on Facebook

Partneri

Media
Media
Media
Media