Kontakt

Zbor Cirkvi bratskej v Nitre

Sídlo:
Nitrianska 21
949 01  Nitra
tel: +421 948 952 644
mail: nitra@cb.sk alebo cbnitra@gmail.com

Bohoslužby sa konajú v nedeľu o 10:00 na adrese:
Kráľovská cesta 1
949 01 Nitra

IČO: 42123305
DIČ: 2022822186
Ak chcete  finančným darom prispieť na činnosť zboru Cirkvi bratskej v Nitre, môžete tak urobiť na číslo účtu:
IBAN: SK8811000000002629196433
BIC: TATRSKBX
Do správy pre adresáta napíšte slovo:  “Dar” alebo  “Dar od ‘Vaše meno’ “.

Cirkev Paradox v Bratislave

Začínajúci sa cirkevný zbor v Bratislave, zriaďovaný Zborom Cirkvi bratskej v Nitre
mail: tomas.henzel@cb.sk
tel: +421 917 817 644
Ak chcete  finančným darom prispieť na činnosť novovznikajúceho zboru v Bratislave, môžete tak urobiť na číslo učtu:
IBAN: SK0211000000002948051143
BIC: TATRSKBX