VEDENIE ZBORU

Vedenie zboru

Staršovstvo

Bohuš Vasiľ

kazateľ zboru, starší

David Spodniak

vikár zboru, starší

Pavol Horáni

starší – diakon

Ján Škula

starší – diakon

Vedúci služieb

Dušan Havrilla

vedúci chvál

Zuzana Gregušová

vedúca služby pre deti

Aneta Ondrejičková

vedúca služby pre deti

Oleksandr Lyakhovyy

vedúci služby pre dorast (Epic)

Nika Beregszásziová

vedúca služby pre dorast (Epic)

vedúca Médiá tímu

Martin Marföldi

vedúci Tímu príprav

& pohostinnosti