"Našou túžbou je byť rodinou veriacich ľudí, v ktorej Evanjelium pretvára všetko v našich životoch a skrze nás všetko v našom okolí."

Alt Text

VIANOČNÉ BOHOSLUŽBY

Srdečne vás pozývame na naše špeciálne vianočné bohoslužby.

Príďte si s nami zaspievať koledy a pripomenúť ten najväčší prejav Božej lásky pre nás. Súčasťou bohoslužieb bude aj detský program a po bohoslužbách zostaňte aj na vianočný punč.

Kedy: 24.12.2023 od 10:00

Kde: Kráľovská cesta 1

–    KTO SME    –

Spoločenstvo Cirkvi bratskej v Nitre je mladým spoločenstvom denominácie Cirkvi bratskej na Slovensku. Začalo tým, že niektorí veriaci sa v r. 1997 prisťahovali  z iných miest Slovenska do Nitry. Spoločné bohoslužby začali v októbri r. 2000.

V súčasnosti sa na bohoslužbách stretáva cca 60-80. ľudí. Okrem bohoslužieb a komunitných stretnutí organizujme počas roku rôzne aktivity, ktorými sa snažíme vyjadriť a komunikovať  našu vieru, ale aj skvalitniť  život ľudí v našom okolí.

–    ČO ROBÍME    –

Media Image
BOHOSLUŽBY

Sme rodina, ktorá chce OSLAVOVAŤ Boha. Na nedeľných bohoslužbách si pripomíname Božiu záchranu v Ježišovi Kristovi v piesňach, modltibách, výklade Biblie a sviatostiach. Bohoslužby sú otvorené pre každého: veriaceho, hľadajúceho či okoloidúceho.

Media Image
KOMUNITY

Sme rodina, ktorá chce spolu ŽIŤ. Komunity evanjelia sú menšie skupiny, ktoré sa stretávajú v strede týždňa, spolu jedia, spolu sa zdieľajú, spolu slúžia.  Komunity vytvárajú kontext pre budovanie hlbokých vzťahov a prenikanie evanjelia do našich každodenných životov.

Media Image
TROJICE

Sme rodina, ktorá chce spolu RÁSŤ k poznaniu Boha a našej indentity v Ňom. Trojice sú malé skupinky 2-4 ľudí zamerané na spoločné štúdium Biblie, hlbšie osobnejšie rozhovory a spoločné modlitby.

–    AKTUÁLNE    –

Info z Facebooku
📖 𝐍𝐞𝐛𝐞𝐳𝐩𝐞𝐜̌𝐞𝐧𝐬𝐭𝐯𝐨 𝐨𝐝𝐦𝐢𝐞𝐭𝐧𝐮𝐭𝐢𝐚 𝐉𝐞𝐳̌𝐢𝐬̌𝐚 - Toto je názov našej zajtrajšej kázne. Stále sa nachádzame v sérii kázní z Evanjelia podľa Lukáša a kázať nám tentokrát bude vzácny brat, 𝐉𝐚́𝐧 𝐇𝐞𝐧𝐳̌𝐞𝐥.👋 Vidíme sa už zajtra, 𝟏𝟖.𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐨 𝟏𝟎:𝟎𝟎 na tradičnom mieste na 𝐊𝐫𝐚́𝐥̌𝐨𝐯𝐬𝐤𝐞𝐣 𝐜𝐞𝐬𝐭𝐞 𝟏. Tešíme sa na vás! ... See MoreSee Less
View on Facebook

Partneri

Media
Media
Media
Media