Zbor Cirkvi bratskej v Nitre


Bohoslužby sa konajú v nedeľu o 10:00 na adrese:
Kráľovská cesta 1
949 01 Nitra

Tel.: +421 918 789 472 (kazateľ Bohuš Vasiľ)
E-mail: nitra@cb.sk alebo cbnitra@gmail.com

IČO: 42123305
DIČ: 2022822186

Ak chcete  finančným darom prispieť na činnosť zboru Cirkvi bratskej v Nitre, môžete tak urobiť na číslo účtu:
IBAN: SK8811000000002629196433
BIC: TATRSKBX
Do správy pre adresáta napíšte slovo:  „Dar“ alebo  „Dar od ‚Vaše meno‘ „.

Cirkev Paradox v Bratislave

Po dvoch rokoch misijnej práce sa od 1.1.2021 náš nový zbor v Bratislave osamostatnil.
Viac sa dozviete na ich web stránke cirkevparadox.sk

Kontaktná adresa:
Zbor Cirkvi bratskej v Bratislave – Paradox
Kalinčiakova 13
831 04 Bratislava

E-mail: bratislava.paradox@cb.sk  alebo cirkevparadox@gmail.com
+421(0)917 817 644

IBAN: SK73 0900 0000 0051 7645 1510