POZÝVAME VÁS NA...

BOHOSLUŽBY, KOMUNITY, TROJICE

Bohoslužby

Sme rodina, ktorá chce spolu oslavovať Boha. Naše pravidelné nedeľné bohoslužby nasledujú historickú tradíciu kresťanského uctievania s výkladom Božieho slova vo svojom centre. Spoločne si pripomíname Božiu záchranu v Ježišovi Kristovi pri slove a sviatostiach a reagujeme na to v piesňach a modlitbách. Bohoslužby sú otvorené pre všetkých. Túžime, aby sa z hostí stávali priatelia a z priateľov rodina.

Stretávame sa KAŽDÚ NEDEĽU o 10:00.

Všetky aktuálne informácie o bohoslužbách nájdete aj na našej Facebookovej stránke.

MIESTO

Bohoslužby mávame na Kráľovskej ceste 1 (hradný kopec). Dostanete sa k nám od Župného námestia, kde je aj možnosť parkovania.

DETI

Počas stretnutí je pre vaše deti vo veku od 3 do 11 rokov zabezpečený program.

PREKLAD

V prípade záujmu ponúkame preklad bohoslužieb do anglického a ukrajinského jazyka. 

Komunity evanjelia

Sme rodina, ktorá chce spolu žiť aj v menších skupinách, komunitách evanjelia, ktoré sa stretávajú v strede týždňa, spolu jedia, spolu sa zdieľajú, spolu slúžia. Tieto komunity vytvárajú kontext pre budovanie hlbokých vzťahov a prenikanie evanjelia do našich každodenných životov. 

„V komunitách žijeme evanjelium aj cez týždeň.“

Momentálne máme 5 komunít evanjelia, ktoré sú otvorené pre kohokoľvek, kto má záujem a s radosťou vás privítajú medzi sebou.

Trojice

Sme rodina, ktorá chce spolu rásť  k poznaniu Boha a našej identity v Ňom. Trojice sú malé skupinky 2-4 ľudí zamerané na spoločné štúdium Biblie, hlbšie rozhovory, a modlitby.