Pomoc Ukrajine

Ako môžem pomôct'?

Vyjadrime podporu

Ozvime sa, zavolajme, napíšme. Nech sa naši bratia a sestry na Ukrajine, či Ukrajinci žijúci na Slovensku necítia sami.

Modlime sa

Za Božiu nadprirodzenú ochranu. Za rodiny rozdelené na hraniciach. Za Ukrajincov ukrývajúcich sa doma a v pivniciach. Za cirkevné zbory a organizácie, ktoré poskytujú pomoc.

Poskytnime ubytovanie

Mnoho Ukrajincov uteká aj na Slovensko. Viaceré organizácie vytvorili dotazníky, kde sa môžete zaregistrovať, ak máte k dispozícii dom, byt, či izbu. Tu sú odkazy na niektoré z nich:

 

Prispejme finančne

Pomôcť môžete aj finančne. Tu sú odkazy na niekoľké zbierky:

Pomoc Ukrajincom v Nitre

Ubytovanie

Ľudia z nášho cirkevného zboru majú na Ukrajine rodinu aj priateľov, preto mnoho Ukrajincov kontaktuje priamo nás.

Ak máte k dospizícii priestory na ubytovanie (dom, byt, izbu), dajte nám vedieť. Ak poznáte niekoho na Ukrajine, kto potrebuje útočisko, tiež nás neváhajte kontaktovať.

KONTAKT

e-mail: cbnitra@gmail.com

Facebook: Cirkev bratská v Nitre

Zbierka

Môžete pomôcť taktiež finančne. Zriadili sme zbierku na účte Cirkvi bratskej v Nitre, ak chcete prispieť práve k snahe pomôcť Ukrajincom v Nitre a okolí:

IBAN: SK8811000000002629196433      VS: 20220